4 Jun

Problemet med regnbueørret

Hva er en regnbueørret?

The rainbow troutRegnbueørreten er en rovfisk som er del av laksefamilien. Opprinnelig stammer fisken fra Nord-Amerikas Stillehavskyst. Fiskens fenotype minner om europeisk ørret, men den skiller seg ut gjennom rosa striper på siden, fra hodet til halen. Den kan også lett kjennes igjen ved at den er prikkete over hele kroppen. Genetisk er regnbueørreten nærmere beslektet med stillehavslaks og med røye, enn den er i slekt med europeisk ørret. Det finnes to hovedraser av arten. Den som vanligvis kalles regnbueørret er en migrerende variant, mens den anadrome varianten ofte kalles stålhode.

Det største eksemplaret som er blitt fanget, veide 21,78 kg og hadde en lengde på 107 cm. Den største regnbueørreten som er blitt fanget i Norge, veide 11,5 kg. Oppdrettere i Canada har gjennom selektivt avl også klart å skape eksemplarer som veier opp mot 35 kg. Fisken vokser langt raskere enn andre ørret, og er derfor en populær oppdrettsfisk. Den tolererer langt mer møkkete vann, og kjøper du ørret i butikken i dag, så er det mest sannsynlig regnbueørret.

Regnbueørret er fortsatt på svartelista i Norge

Regnbueørreten var opprinnelig utbredt mellom California over Alaska og Russland, men arten er i dag å finne i hele verden. I Norge er fisken fortsatt svartelistet som en inntrenger og en skadelig fremmed art, men vi kan med sikkerhet si at vi ikke bli kvitt denne fisken som man egentlig kan fange overalt. Om arten er skadelig så er skaden for lengst skjedd. Regnbueørreten er nemlig ikke noe annet enn enda en rovfisk, og skiller seg ikke markant fra andre rovfisk som man finner i norske ferskvann.

Populær fangst for sportsfiskere

Regnbueørret er det dessuten en glede å få på fiskestanga. Man finner den i en rekke vassdrag i Norge, og bestanden virker være mer hardfør enn den innfødte ørreten, og bestanden er i stadig vekst.