6 Jun

Norges Jeger og Fiskerforbund

Norges Jeger og FiskerforbundNorges Jeger og Fiskerforbund er en organisasjon med lange tradisjoner, og den er den største interesseorganisasjonen for sportsfiskere og jegere i Norge. Den er et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskaper og jakt og fiske, samtidig som organisasjonen i tillegg til dette driver lobbyvirksomhet i politiske spørsmål som har å gjøre med naturforvaltning, og regler som grenser til dette. Myndighetene og forbundet samarbeider i alle større saker som har å gjøre med forbundets interesser. Det kan være ting som forandringer av lover og regler, når jaktsesongen skal legges, hvilke hunder som det er lov til å bruke til jakt, og hvordan man kan bruke de. Spørsmål om våpen og ammunisjon, samt reguleringer for hvilke fiskeredskaper som er lov, er også en del av arbeidet som gjøres av forbundet, i samarbeid med myndighetene. Forbundet er også aktivt når det gjelder etableringer av fredede områder, eller inngrep i naturen.

Jakt og fiskeglede til alle

Forbundets motto er Jakt og fiske-glede til alle. Primæroppgaven er nemlig å sikre at alle personer i landet skal ha en åpen mulighet for å delta på jakt og i fiske, og det for all fremtid. Den andre biten av dette er at forbundet tilbyr kursing innen både jakt og fiske, og forbundet lover selv at de kommer til å gjøre deg til en bedre jeger og fisker. Dette er en mulighet som den nysgjerrige kan utnytte.

Her kan du lære deg fluefiske

Forbundet har over 100 000 medlemmer, og disse er fordelt på rundt 600 lokallag, og 19 fylkeslag. Den som er lysten på å lære mer om fluefiske, kan ta kontakt med forbundet, som regelmessig gjennomfører kurs innen området. Både kurs innen teknikker og bevegelser, samt kurs i binding av fluer, står vanligvis på programmet. Man kan finne foredrag om fisk og hvilket åte de tar, og mange andre ting.