2 Jun

Flere fiskefestivaler i Egersund

På Vestlandet finnes det flere konkurranser innen klassen havfiske, og den første av disse i år, er Jærfestivalene. Arrangørklubben er Nord-Jæren HK. Egerøynappet er den første dagen, mens Jærfestivalen er den andre dagen. Hovedsakelig er konkurransene poeng- fiske, men det er også stor fokus på fiskens vekt.

Reglene for fiskekonkurransen

fishing competitionPå festivalene gjelder ikke de typiske reglene for artsfiske. Dette betyr at lyr teller like mye som sei. To hyser gir like mange poeng som en sypike og en lus-uer. Dermed settes det store krav til effektivitet, mens det er mindre fokus på å bytte ut takkel, for å gå målrettet etter arter. De eneste artene som har en øvre begrensning for poeng er makrell og sei, hvor man ikke får poeng for flere enn ti av hver.

Om man er båtens beste på antall, får man 100 poeng, mens de andre får en prosentandel av poeng i forhold til hvordan de måler seg opp mot vinneren, i antall poeng. Veiingen skjer inne på land, hvor man får to poeng ekstra for hvert kilo som man har klart å trekke opp. Dermed er vekten svært utslagsgivende for hvor høyt oppe på listene man havner. Mye kan tas igjen om man har trukket opp en rugg eller to.

Behagelig fiskevær og gode forhold på dag en

Været var behagelig, og sjøen var relativt rolig på den første dagen, men for mange av deltakerne viste små-seien seg som et problem, på grunn av kvotebegrensningene. Dagens absolutte vinner ble Liv Unsgaard som smadret alle andre, med 165 poeng.

Stiv kuling på dag to

Dag to gav godt fiske, men været gav sitt å stri med, med kraftig vind, og en bølgehøyde på 3 meter. Dag to ble vunnet av Irvin Kilde fra Nord-Jæren HK, som tok seieren med 131,32 poeng, og atten kilo fisk.