30 May

Fisking som idrett og hobby

Det finnes mange forskjellige måter å fiske på, og om man skal bli en god fisker, er det viktig å kjenne til de forskjellige metodene. Dette for å kunne avgjøre hva som er best egnet, og for å kunne oppnå det beste resultatet.

Fishing as a sport and hobbyFiske som en fritids-aktivitet begynte når fisket sluttet å være viktig for matauk. Vanligvis forbindes sportsfiske med fiskestanga, men man kan selvfølgelig også fange fisk med både snelle og harpe, med pilk eller med oterfjøl. Grensen kan man vel sette ved det å sette garn. Det å sette garn krever selvfølgelig også en del kunnskap, og selv om det er en aktivitet som skaffer fisk på bordet, så er det ikke noe som man aktivt gjør for å skaffe fisk. Det finnes selvfølgelig teknikker for å fiske med kastegarn og spyd, noe som absolutt kan telles, siden det krever en enorm ferdighet, og stor forståelse, samt mange dagers øvelse, før man i det hele tatt kan lykkes.

Sportsfiske foregår både fra båt, og fra land, og det skjer både i ferskvann og i saltvann. Det vanligste åte er flue, sluk og spinner, samt bruken av organisk agn. Organisk agn kan være den klassiske meitemarken, larver, og noen prøver til og med vin-gummi. Reker, blåskjell og innvoller fra annen fisk brukes også der det passer. Det er forbudt å bruke levende agn i Norge, men det finnes teknikker hvor fiskere andre steder bruker levende småfisk og frosk.

I Norge finnes det en del forskjellige fisk, som det er vanlig å fange. Abbor, ørret, gjedde, røye og harr er vanlige fisker i våre ferskvann. Laksen pleier å gå opp elvene når den er kjønnsmoden, og det samme gjelder sjøørreten. Ute på havet finnes det mye torsk, sei, makrell og sjøørret, samt en del andre arter. Fersk mat er blitt uvanlig i den moderne matindustrien, og om man fanger noe, så er det en stor belønning for en selv, og for middagsbordet.