31 May

Catch and Release som del av sportsfiske

Det såkalte Catch and Release, eller fang og slipp, har utviklet seg siden 1970-tallet, og skikken er blitt mer og mer vanlig i de siste femti årene. Det finnes forskjellige årsaker til at fiskerne velger å slippe ut fangsten igjen. Noen mener at de ikke har behov for mer enn litt av det de fanger, mens andre har sett på det som et nødvendig tiltak for å spare de minkende fiskebestandene. Mange forsvarer det med at fisken som en del av fair play burde ha flere sjanser til å bli fanget, for idretts-gledens skyld.

Catch and Release as part of anglingPå mange måter er catch and release et optimum av det man kan kalle sportsfiske. Her er nemlig næringsverdien av fangsten havnet fullstendig på sidelinjen, mens hovedfokus havner på jakten i seg selv, og dette, uten at unødige liv må gås tapt.

Industrien har tilpasset seg denne trenden, og det er blitt produsert mange former for mindre skadelige kroker, for den som liker å drive med catch and release. Flere produsenter lager blant annet kroker, hvor spissen og mothakene er erstattet med et krok-øye. Her blir det dermed lite å holde opp for skrytebilder. Man må heller glede seg over synet og følelsen av at fisken tar åtet. Man kjenner at den spreller litt, før den så mister fluen igjen.

Den som vil ha skrytebilder har andre alternativer som hjelper med å bedrive catch and release. Det finnes et stort utvalg av spesialverktøy som kan brukes til å ta ut kroken på et mest mulig skånsomt vis, og det finnes kroker som er ment til å gjøre minst mulig skade.

Lengre syd i Europa er det blitt vanligere og vanligere at catch og release er påbudt. Grunnene til dette er flere, men hovedårsaken er befolkningspresset, som også fører til langt flere sportsfiskere, enn det er fisk til. Det ansvarlige valget er blitt å la fisken få leve.